Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti

Charakteristika
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému
v souvislosti s výkonem povolání samostatně podnikajících účetních nebo účetních firem,
účetních v trvalém zaměstnaneckém poměru, daňových poradců a auditorů,
kteří jsou členy Svazu účetních Karlovy Vary, z.s.a pravidelně si doplňují vzdělání
na školeních pořádaných Svazem účetních Karlovy Vary, z.s..

Informace k pojištění
- Podmínky pro OSVČ
- Podmínky pro zaměstnance
- Ceník pojistného

Žádáme členy Svazu účetních Karlovy Vary, z.s., kteří jsou pojištěni u Pojišťovny ČSOB,
aby si včas uhradili pojistné na další období.

Upozorňujeme, že pojistná smlouva nezaniká nezaplacením, ale je nutné ji písemně
vypovědět. K tomu je zapotřebí vyplnit příslušný formulář a zaslat jej na Svaz účetních
Karlovy Vary. z.s. ve lhůtě 6 týdnů před výročím smlouvy.
Podrobné podmínky najdete v pojistné smlouvě a přiložených podmínkách.

Podmínkou pojištění je každoročně včas zaplacený členský příspěvek SÚKV, z.s.:
individuální ve výši 400,- Kč,
kolektivní ve výši 1500,-Kč.

Sdělte nám, prosím, veškeré změny v adrese, telefon (mobil), e-mail.

Registrace u ČNB:
Registrace - Pojištění profesní odpovědnosti