Svaz účetních Karlovy Vary, z.s.

je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s regionální působností, zřízenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která pod názvem Svaz účetních Karlovy Vary od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách, Etickém kodexu a v dalších vnitřních dokumentech.
Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeném v roce 1969 v Plzni.

Svaz účetních Karlovy Vary byl zaregistrován Svazem účetních-mateřskou organizací dne 31. srpna 1992 a vznikl 21. září 1992.

Od 1.1.2016 se stal přeměnou podle zákona č.89/2012 Sb. samostatným spolkem, který je členem Svazu účetních České republiky z.s., přijal jeho stanovy a nese název Svaz účetních Karlovy Vary, z.s.

Jsme samostatnou právnickou osobou – neziskovou organizací a našimi hlavními činnostmi jsou:

  • rekvalifikační kurzy účetnictví,
  • kurzy a semináře zaměřené na zvyšování kvalifikace účetních v oblasti účetnictví, mezd, daní a obchodního práva,
  • příprava k certifikaci účetních,
  • konzultační a poradenská činnost,
  • zprostředkování pojištění profesní odpovědnosti.